Peletleme

Günümüz teknoloji dünyasında demire olan gereksinimin hızla artması ve yüksek fırına doğrudan yüklenebilir özellikteki cevherin giderek azalması, düşük tenörlü cevherlerin de değerlendirilmesi gereğini zorunlu kılmıştır. Demir içeriği düşük olan ve empürite içeren cevherler, cevher zenginleştirme işlemleri uygulayıp uygun kimyasal özelliklere getirilerek sinter yada pelet yapıldıktan sonra da kullanılmaktadır. Demir içeriği düşük olan ve/veya empürite içeren cevherler, demir içeriğini arttırmak, empüriteleri azaltmak ve ürünlerin fiziksel koşullarını kontrol etmek için genelde cevher hazırlama işlemlerine tabi tutulup daha sonra sinter ya da pelet yapıldıktan sonra kullanılmaktadır. Peletlemede kullanılan bentonitin; suyun akışkanlığını düşürücü özellikte olması, konsantrenin kimyasal özelliklerini bozmaması, yüksek fırında sorun yaratmaması, üretilecek ham demire kadar taşınan istenmeyen safsızlıklar içermemesi, üretim sürecine uyum sağlaması, kolay bulunabilmesi ve ucuz olması gerekmektedir.