Döküm Bentoniti

Sıvı metalin kalıba doldurulması esnasında yaş kum kalıplarda bağlayıcı olarak kullanılan bentonitler TSE 5360 standartlarında üretilmektedir. Yüksek ergime sıcaklıklarında dâhi, bağlayıcı özelliğini kuruyan, kabuklanma problemi ve atık oluşumunu minimuma indirgeyen bentonitlerin kollodial özelliği ve plastisitesi nedeniyle hassas dökümlerde rahatlıkla kalıp malzemesi olarak kumlara bağlayıcılık özelliği kazandırır.