Sondaj Bentoniti

Kırıntıları kuyunun dışına çıkarmak,  matkabı soğutmak,  kuyudaki çöküntüleri önlemek,  formasyon basıncını dengelemek,  delme borularını, kuyunun çeperlerini, muhafaza borularını yağlayıp, hareketlerini kolaylaştırmak, sondaj durdurulduğu takdirde kırıntı ve kum taneciklerini askıda tutup, kuyu dibine birikimini önlemek, paslanmayı önlemek, ve delme boruları ile muhafaza borularının ağırlıklarını hafifletmek amacıyla hazırlanan sondaj çamurları için API 13 A ve TS EN 13500 standartlarında ve projeye özel istenilen viskozite, filtrasyon ve akma noktalarına sahip özel bentonitler üretmekteyiz.