Analizler

- Åžişme

- Jelleşme Tesi

- Sedimantasyon Testi

- Katyon Değişim Kapasitesi (KDK)

- Öğütme

- Elek Bakiyesi Analizi

- Su Emme Oranı Tayini

- pH

- Ham Renk Tayini (L, a, b, WI, B, YI)

- Viskozite

- Plastik Viskozite

- Akma Noktası

- Jel Gücü

- Filtrasyon Kaybı

- Nem Analizi

- X-Işını Kırınımı Analizi (XRD)

- İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi (ICP-MS)

- Özgül Yüzey Alanı ve Porozite Tayini

- X-Işını Floresans Spektometresi (XRF) (KK, SiO2, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O)